Algemene voorwaarden

De klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met atlj.V een contractuele relatie aangaat.

atlj.V: een Belgisch bedrijf, en deel van Seconex BV

Seconex BV
ondernemingsnummer BE0649.707.879
Gasdam 11 – 9120 Beveren
[email protected]
gsm: 0032 486 68 71 61

Ons rekeningnummer
BNP: GEBABEBB BE30 0018 0905 1111

Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd, als deze schriftelijk of per e-mail door atlj.V bevestigd is, en wordt geregeld onder volgende algemene voorwaarden.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de communicatie van atlj.V, uitgedrukt in euro en inclusief B.T.W.
Op ons gamma is een B.T.W.-tarief van 21% van toepassing.
Enkel op het boek is een ander BTW-tarief van toepassing (afhankelijk vanuit welk land je het aankoopt).

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. atlj.V is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze fouten, en kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen.

Betalen kan via de webshop door middel van voorafbetaling op rekening, en – dankzij ons partnership met Easy Payment Services – in een betrouwbare betaalomgeving ook met Bancontact of iDeal.

Kortingen worden desgevallend eenmalig toegekend, en eerder toegekende kortingen verbinden atlj.V op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Indien (bij wijze van uitzondering) betaling na levering wordt toegestaan, dient de factuur betaald te worden binnen de 30 dagen.
Daarna zal je (gratis) een eerste herinnering via mail ontvangen.
Wanneer daarop volgend opnieuw niet betaald wordt binnen de voorziene termijn, zullen verwijlinteresten alsook een forfaitaire vergoeding worden aangerekend:

– een aanmaankost voor elke bijkomende herinnering (digitaal of schriftelijk) van € 7,50 en de gemaakte portokosten
– verschuldigde bedrag lager of gelijk aan € 150: € 20
– verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en 500: € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag
– verschuldigde bedrag hoger dan € 500: € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000

(overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties)

Onze leveringsvoorwaarden

98% van de producten in onze webshop zijn meteen leverbaar.
De laatste 2% is gemiddeld binnen de 5 werkdagen leverbaar.

Verder zijn we afhankelijk van onze leveranciers, die op hun beurt afhankelijk zijn van de belevering van de fabrieken en de transporteurs waar zij mee werken. Mocht er vooralsnog een product niet (tijdig) uitleverbaar zijn, nemen wij contact met je op om verder af te spreken: even wachten of de terugbetaling regelen.

Afhalen heeft onze voorkeur – zeker in geval van de toestellen – en kan op afspraak bij atlj.V in Beveren.
We werken ook met een eenvoudige ophaalkast, waar je terecht kan voor dringende ophalingen als de shop gesloten is.
Uiteraard worden dan geen verzendingskosten in rekening gebracht.

Leveringen in België en Nederland gebeuren gemiddeld binnen 3 werkdagen.
Pakketten kunnen aan huis geleverd worden met bpost.
Hiervoor is een kost van € 6,95 (€ 10,95 voor Nederland) van toepassing.
Voor bestellingen vanaf € 85 nemen wij deze kost voor onze rekening.

Gebreken die zichtbaar zijn bij ontvangst van je pakket moet je melden op de leveringsbon/het vervoerdocument van de bezorger.
Gebreken die zichtbaar zijn bij de opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname moet je binnen de twee kalenderdagen schriftelijk melden aan atlj.V.

Jij als klant draagt het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging vanaf het ogenblik van afhaling of het ogenblik waarop de producten aan het door jou opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Eens een pakket bij ons vertrokken is, zijn wij afhankelijk van onze bezorger. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertragingen.

Pakketten worden max. 2x bij jou thuis aangeboden, en in sommige situaties ook omgeleid naar een postpunt of pakjesautomaat. Hou je track&trace zelf dus goed in de gaten, om te vermijden dat je pakket onbedoeld naar ons wordt teruggestuurd.

Orders die (ongeacht de reden) niet aan jou konden bezorgd worden, en retour bij ons aankomen, worden bij ontvangst van het retour geannuleerd en terugbetaald, met aftrek van de waarde van de verzendingskosten (BE €6,95-NL € 10,95 forfaitair). Wil je dat we je order opnieuw versturen? Dan moet je een nieuwe bestelling plaatsen.

Snel iets nodig?

Contacteer ons en we zoeken samen naar de beste oplossing!

Wettelijke garantie

De garantiebepalingen zijn gebaseerd op de geldende EU-richtlijn en nationale wetgeving.
De waarborg op de door ons geleverde producten is in elk geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, en bedraagt voor particuliere klanten desgevallend 2 jaar. De waarborgperiode start op de datum van aflevering door atlj.V van het product aan de klant, en wordt opgeschort tijdens de herstellings- of vervangingsperiode.

De aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheden:

  • bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
  • in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
  • in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur;
  • in geval van verkoop of verhuur van de producten aan derden

Herroepingsrecht

Je hebt iets gekocht via de webshop, maar hebt je bedacht? Dan heb je wettelijk verzakingsrecht, en heb je tot 14 kalenderdagen na de levering de tijd om ons hierover schriftelijk of via mail in te lichten. Het product dient dan in de ongeopende originele verpakking te worden terugbezorgd (via dezelfde weg als de levering of via aflevering op het bedrijfsadres).

Bij ontvangst en na bevestiging van de ongeopende originele staat van de verpakking betalen wij jou de totale kost dan terug (excl. de kosten van terugzending), op het door jou vermelde bankrekeningnummer, en dit binnen de dertig dagen.

atlj.V kan niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij de terugzending ontstaat. Als het product niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft dan jouw eigendom, en dan dien je het binnen twee weken af te halen.

Wanneer bij een actie “geldig zolang de voorraad strekt” de voorraad van de groothandel uitgeput blijkt te zijn, word je daarover geïnformeerd binnen de 48u na het plaatsen van je bestelling. Wij doen in elk geval ons uiterste best om dit soort situaties te vermijden, maar hangen hiervoor af van de voorraden van onze partners.

Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht (en uitdrukkelijk niet het Weens Koopverdrag) is van toepassing op elk geschil dat zou voortvloeien uit een overeenkomst tussen atlj.V en jou als klant. Geschillen die zouden ontstaan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde en van het Vredegerecht kanton Beveren.

Aansprakelijkheid

atlj.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van producten die jij bij ons hebt aangekocht.

Klachten

Klachten moeten ons door middel van een aangetekende zending bereiken, binnen de acht kalenderdagen na uitvoering van de opdracht of na de factuurdatum.

Wij zijn gehouden jou te wijzen op het bestaan van de geschillencommissie bij online aankopen binnen de EU: bekijk de website van het ODR (Online Dispute Resolution Platform): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Klantentevredenheid

Jouw tevredenheid is voor ons van het allergrootste belang. We streven er dan ook naar om elke klant om te toveren in een fan.

Heb je een tip voor ons? Daar zijn wij ontzettend blij mee!

Is er om één of andere reden iets misgelopen? Contacteer ons meteen, en we proberen samen tot een oplossing te komen.

Is alles goed verlopen? Dan zijn we erg blij met een positieve review, én met mond-aan-mond-reclame in je (sociale) netwerk 😉

We danken je om bij ons te kopen, en wensen je ontzéttend veel plezier met je producten!

Workshops

Ben je ingeschreven voor een workshop en toch verhinderd?
Kan natuurlijk gebeuren, maar het komt in het algemeen jammer genoeg vaak voor, en dit betekent een rechtstreeks verlies van inkomen voor ons. Daarom maken we hier graag goeie afspraken over!

In het geval van een no-show (je komt niet opdagen) of van annulaties minder dan 48 uur voor de start van de workshop is jammer genoeg geen terugbetaling mogelijk.

Wanneer je annuleert van 2 dagen tot 1 week voor de workshop, bekijken we samen of we jouw deelname kunnen verschuiven naar een andere sessie. Als dat kan, is dit zonder extra kosten voor jou. Als verplaatsen niet kan, krijg je van ons een cadeaubon ter waarde van het betaalde bedrag, dat je kan besteden in onze (web)shop.

Ben je ingeschreven, maar wil je langer dan 1 week voor de start van de workshop iets wijzigen of annuleren? Neem dan contact met ons op, voor herplanning of terugbetaling.

Verwittig ons in elk geval zo snel mogelijk, via mail naar [email protected] of via sms naar +32 486 68 71 61.

Met dank voor je begrip, en we ontvangen je graag met open armen!